logo

夢想課

分享歐美音樂資訊與生活實用小物 

Nicki Minaj

#夢想課 #音樂 #生活 

bad to you 中文歌詞翻譯
Ariana GrandeNicki Minaj

Ariana Grande, Nicki Minaj & Normani —〈Bad To You〉歌詞翻譯:為什麼你到現在才開始挽回我?

⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀⠀ 這首原本是 Ariana Grande 與 Dua Lipa 的歌曲,在新的組合中有了新的樣貌。 ...